Xidmətlər


 

Kadr İnzibatçılığı

 

Hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs yaratmada sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üçün işçilərin işə qəbulu, sənələşdirilməsi, işdən çıxarılması və s. işlərin yerinə yetirilməsi. Xidmətlər ödənişlidir. Xidmət haqqı danışıqlar yolu ilə müəyyən olunur.

 

HR

Hüquq məsləhəti

 

Mülki, əmək, ailə münasibətləri ilə bağlı hüquq məsləhətlərin verilməsi. Məsləhətlər ödənişlidir. Xidmət haqqı danışıqlar yolu ilə müəyyən olunur.

legal5